Obrázek se nahrává...

 

 
Zavřít

Kontakt

Pondělí:-
Úterý:-
Středa:-
Čtvrtek:-
Pátek:-
Sobota:-
Neděle:-
  
Adresa:
Mobil:
E-mail:
Web:

 
VÍCE

Co takhle preventivní vyšetření


Prevence je nedílnou součástí péče o zdraví. I když máte pocit, že váš pejsek nebo kočička jsou zdraví „jako řípa“, neměli byste zapomínat na preventivní prohlídky. Preventivní klinické vyšetření zdravotního stavu absolvují vaši mazlíčkové většinou pravidelně jednou ročně při příležitosti provádění vakcinace, avšak vyšetření krve, moči, případně ultrasonografické vyšetření srdce a orgánů v dutině břišní pravidelně prováděno není a většinou není klientům bohužel ani nabízeno.

Mnozí z vás si jistě řeknou, že pokud je zvířátko celkově v pořádku a nezdá se, že by mělo nějaký zdravotní problém, je zbytečné a pro zvíře stresující takováto vyšetření provádět. Někteří majitelé mají dokonce obavy, aby veterináři podrobnějším vyšetřením zdravotního stavu pejska nebo kočičky nezjistili nějakou „nevyléčitelnou nemoc“. Opak je ale pravdou, preventivní vyšetření krve a moči může někdy odhalit i závažná onemocnění ve stádiu, kdy jsou ještě léčitelná. Jako příklad se dají uvést zvýšené hodnoty ledvinných nebo jaterních parametrů v krvi, které mohou poukazovat na počínající selhávání těchto orgánů v době, kdy zvíře ještě nemusí vykazovat klinické příznaky onemocnění. V tomto stádiu například nasazení vhodné ledvinové nebo jaterní diety může prodloužit život kočičce nebo pejskovi o několik let. To stejné platí i pro preventivní vyšetření moči nebo ultrazvukové vyšetření orgánů, kdy například včasným nálezem nádorového onemocnění sleziny, které se neprojevuje žádnými klinickými příznaky, můžeme předejít akutnímu prasknutí sleziny a tímto způsobem můžeme opět prodloužit život pejska o měsíce až roky.

Na preventivní vyšetření zdravotního stavu je ze strany veterinárních lékařů kladen důraz především u geriatrických pacientů, u kterých dochází k postupným, nevratným změnám v organismu, kdy se postupně narušují doposud fyziologické mechanismy a mění se funkce jednotlivých orgánů. U těchto pacientů se většinou objevují i konkrétní choroby spojené se stářím. Jedná se například o různé degenerativní vady srdečních chlopní, chrupavek a kloubů, postupné selhávání ledvin a jater, nezhoubné zvětšení prostaty u samců, cysty na vaječnících a záněty dělohy u samic, endokrinologická onemocnění a velmi často také nádorová onemocnění. Jakékoli z těchto onemocnění by mělo být veterinárním lékařem včas diagnostikováno a pokud možno i léčeno, s cílem zlepšit nebo co nejdéle zachovat dobrou kvalitu života.
Samozřejmostí a snad i povinností je u starších pacientů důkladné klinické vyšetření a laboratorní vyšetření krve před každým chirurgickým či jiným zákrokem vyžadujícím sedaci nebo narkózu. Tato vyšetření se dají doplnit také například rentgenologické nebo předoperační EKG vyšetření srdce.

Cílem preventivního programu, jak již bylo řečeno je včas odhalit a řešit zdravotní problémy nejen u starých psů a koček, prodlužovat život, znát zdravotní stav zvířete a v případě jakéhokoli akutního problému se podle něj zachovat a vyvarovat se zbytečných komplikací!